Bine ati venit la HELCO LEASING!

Suntem situati in Craiova, judetul Dolj , avem o echipa tanara care promite sa actioneze profesional pentru beneficiul dumneavoastra.Dati-le ocazia sa-si onoreze promisiunea!

HELCO LEASING
bd.Decebal 23 , Craiova , DJ

Telefon 1 : 0351-467360 ,
Telefon 2 : 0351-467361 ,
Telefon 3 : 0351-467362
Fax 1 : 0351-461777 ,
Fax 2 : 0251 - 418655

Companii Reselleri Contacteaza-ne! Calculator rate!

Acte necesare leasing

Acte necesare in vederea analizarii cererii de finantare:

Lista documentelor solicitate pentru analiza cererii de finantare pentru o persoane fizica

1. Adeverinta de venit;
2. Fisa tip de prezentare;
3. Copie carte de identitate;
4. Copie carte de munca;
5. Declaratie pe propria raspundere vizand alte datorii sau credite;

Persoane fizice autorizate


Pentru aprobarea finanţării, potenţialul client trebuie să prezinte spre analiză un dosar care să conţină urmatoarele documente:

 • Cerere de finantare
 • Oferta (Factura & Descriere tehnica)
 • Fisa sintetica
 • Actele juridice de infiintare - certificat de inregistrare, cod fiscal/certificat de inregistrare fiscala (data exista);
 • Autorizatia de practicare a meseriei
 • Copie dupa declaratia de impozit pe ultimii 2 ani
 • Copie carte de identitate

Persoane juridice

In vederea sustinerii cererii Dvs., va rugam sa prezentati documentele din lista anexata. La prezentarea                                                                                              

documentelor va rugam adaugati aceasta anexa, semnata si stampilata, pe care ati bifat documentele prezentate.                                                                                        

1. CERERE DE FINANTARE in sistem leasing, semnata de persoana autorizata (original);                                                                                      

2. NOTA NEGOCIERE sau SPECIFICATIE TEHNICA a echipamentului, pretul in conditiile de livrare CIP, termenul aproximativ de livrare, semnata in original;                                                                                         

3. DOCUMENTE LEGALE:                                                                                    

 • Copia actului constitutiv, Contractului de societate si Statut, dupa caz, precum si modificarile ulterioare intervenite in dosarul juridic al societatii;
 • Contract de inchiriere / Acte de proprietate -  pentru spatiul administrativ;
 • Copie dupa Certificatul de Inregistrare;
 • Copia documentului de identificare a persoanei care reprezinta societatea;
 • Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului cuprinzand minimum urmatoarele informatii: numele societatii, obiectul principal de activitate, ultimul sediu declarat si puncte de lucru; (original)
 • Copie specimen de semnatura din banca pentru codul IBAN precizat in formularul de solicitare;
 • Acordul utilizatorului de consultare a Centralei Riscurilor Bancare (formular anexat); 
 • Hotararea AGA in original semnata de minim 51% din detinatorii de actiuni/parti sociale.                                                                                        

(conform model)                                                                                           

4. DOCUMENTE FINANCIARE:                                                                                      

- Ultimul bilant contabil anual, vizat de Administratia Financiara, impreuna cu balanta aferenta lunii respective (copie);                                                                                  

- Ultimul bilant la jumatatea anului si balanta aferenta (copie);                                                                                    

- Ultima balanta lunara semnata si stampilata (copie);                                                                                    

- Ultima declaratie privind TVA si impozitul pe profit (copie).                                                                                    

*Toate copiile trebuie semnate si stampilate ‘'conform cu originalul‘' de persoana care reprezinta societatea                                                                                    

 
CONDITII GENERALE PRIVIND DOCUMENTELE 

 1.  Pentru analizarea solicitarii dv. sunt necesare cel putin documentele marcate in lista de mai sus, care constituie un pachet minimal. Dupa caz, pentru definitivarea analizei Helco Leasing poate solicita documente  suplimentare care pot aduce clarificari asupra situatiei solicitantului sau girantului.
 2.  Helco Leasing isi rezerva dreptul de a nu da curs finantarii in cazul  in care se constata ca documentatia de solicitare prezentata de client este incompleta, datele prezentate sunt neadevarate sau se constata incercari de falsificare a acestor documente.  
 3. Helco Leasing este pe deplin indreptatit sa rezilieze contractul de leasing  si sa solicite achitarea anticipata a intregii valori a contractului, dupa ce finantarea a fost aprobata, in cazul care se constata una din situatiile de la punctul 2.